fbpx

Cautare Produse

Ce caracteristici va intereseaza?
Cautati un echipament monocrom sau color?
Alege viteza de tiparire: Dimensiune hartie

Politica de confidentialitate

PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL


OPERATORUL DATELOR DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL

Societatea IT Bright Solutions SRL, persoana juridica romana, avand sediul in Romania, Bucuresti,

Str. Nicolae Caramfil, nr 71 – 73, sector 1, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/7474/2019 si avand codul unic de inregistrare RO41229258 este operatorul datelor dvs. de date cu caracter personal. Mai exact, datele dumneavoastra vor face obiectul operarii de catre societatea IT BRIGHT SOLUTIONS care va furnizeaza produsele sau serviciile in domeniul IT.

ANGAJAMENTUL NOSTRU CU PRIVIRE LA DATELE DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL

IT BRIGHT SOLUTIONS  se angajeaza sa ia toate masurile organizatorice si tehnice pentru implementarea celor mai inalte standarde de confidentialitate si transparenta cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucreaza in activitatea sa curenta.

Prin aceasta INFORMARE, IT Bright Solutions va pune la dispozitie o descriere generala a categoriilor datelor dumneavoastra pe care le prelucreaza, modalitatea si scopurile in care le colecteaza, in ce situatii se vor transfera date cu caracter personal si diversele drepturi si optiuni de care dispuneti in acest sens.

In acelasi timp, IT Bright Solutions detaliaza modul in care se prelucreaza datele cu caracter personal in gestionarea relatiei cu clientii sai.

CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

Datele cu caracter personal pe care IT BRIGHT SOLUTIONS le prelucreaza pot include:

Informatii de contact, cum ar fi numele dumneavoastra, denumirea postului, adresa postala, inclusiv adresa de domiciliu, in cazul in care ati comunicat unui tert afiliat dumneavoastra si interactiunea cu dumneavoastra, care s-ar putea dovedi relevante in orice scopuri privind furnizarea produselor serviciilor It Bright;
In situatii limitate, in care colectarea acestor date reprezinta o obligatie legala sau este obligatorie in scopul apararii unui drept legitim in instantele de judecata, IT Bright Solutions poate sa colecteze categorii speciale de date cu caracter personal, precum codul numeric personal
(„CNP”).


MODALITATEA IN CARE SUNT PRELUCRATE DATELE DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL

IT BRIGHT SOLUTIONS poate colecta date cu caracter personal cu privire la dumneavoastra in anumite imprejurari, inclusiv:

In situatia in care dumneavoastra furnizati sau formulati o oferta de furnizare a anumitor produse si servicii sau organizatia dumneavoastra furnizeaza sau se ofera sa furnizeze produse si servicii pentru It Bright;
In situatia in care intre dvs. si IT Bright Solutions se desfasoara orice fel de raporturi juridice contractuale;
In anumite imprejurari, IT Bright Solutions poate colecta date cu caracter personal cu privire la dumneavoastra din registre publice.
TEMEIURI JURIDICE PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Orice operatiune care echivaleaza cu o prelucrare (colectare, stocare, inregistrare, structurare, adaptare sau modificare, extragere, consultare, utilizare, divulgare prin transmitere, distrugere) a datelor dumneavoastra cu caracter personal va fi efectuata pe baza unuia dintre temeiurile juridice de mai jos:

Prelucrarea este necesara in vederea executarii unui contract la care dumneavoastra sunteti parte sau organizatia dumneavoastra este parte, sau prelucrarea respectiva este necesara in vederea incheierii unui contract cu dumneavoastra sau organizatia dumneavoastra;
Prelucrarea este necesara in vederea respectarii unei obligatii legale;
Prelucrarea este efectuata in temeiul consimtamantului dumneavoastra prealabil si explicit;
Prelucrarea este necesara in vederea protejarii intereselor vitale ale dumneavoastra sau ale altei persoane fizice;
Prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime
Protejarea securitatii si gestionarea accesului la sediul nostru, sistemele IT si de comunicare, platformele online, website-urile si celelalte sisteme, prevenirea si detectarea amenintarilor de securitate, fraudelor sau a altor activitati infractionale sau malitioase;
In scopuri de asigurare;
In scopul monitorizarii si evaluarii conformitatii cu politicile si standardele noastre;
In scopul identificarii persoanelor autorizate sa tranzactioneze in numele clientilor, beneficiarilor, furnizorilor si/sau prestatorilor nostri de servicii;
In scopul respectarii hotararilor judecatoresti si exercitarii si/sau apararii drepturilor noastre legale;
In orice scop aferent si/sau auxiliar oricarora dintre cele de mai sus sau orice alt scop pentru care datele dumneavoastra cu caracter personal ne-au fost furnizate.

In cazul in care ne-ati acordat expres consimtamantul dumneavoastra, va putem prelucra datele cu caracter personal si in urmatoarele scopuri:

Sondaje in randul clientilor, campanii de marketing, analiza de piata, tombole, concursuri sau alte activitati sau evenimente promotionale.

In ceea ce priveste comunicarile legate de marketing, va vom pune la dispozitie – daca se impune in mod legal – informatiile respective doar dupa ce ati selectat aceasta optiune de a participa si va vom oferi posibilitatea de a nu mai participa in orice moment, in cazurile in care nu doriti sa mai primiti comunicari legate de marketing din partea noastra. Nu vom folosi datele dumneavoastra cu caracter personal in luarea unor decizii automate care sa va afecteze sau sa creeze alte profiluri decat cele descrise mai sus.

 

PARTAJAREA DATELOR DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL

IT BRIGHT SOLUTIONS poate partaja datele cu caracter personal in urmatoarele imprejurari:

Daca sunteti client It Bright, sau sunteti contractat de sau un agent al unui client It Bright, va putem divulga datele cu caracter personal catre:

Subcontractanti, agenti sau alti prepusi ai societatii IT BRIGHT SOLUTIONS si numai cu acordul dumneavoastra prealabil.
Va putem partaja datele cu caracter personal cu orice tert caruia ii cesionam;
Va putem partaja datele cu caracter personal cu instante de judecata, autoritati de aplicare a legii, autoritati de reglementare sau avocati sau alte persoane daca se dovedeste necesar in mod just in vederea constatarii, exercitarii sau apararii unui drept in justitie sau a unui drept natural, sau in scopul unui proces de solutionare alternativa, confidentiala a diferendelor;
Altfel, va vom divulga datele cu caracter personal doar cand ne instruiti sau ne acordati permisiunea, cand ni se impune prin legea aplicabila sau reglementari sau cereri ale organelor judiciare sau oficiale sa procedam astfel, sau astfel cum se impune in vederea investigarii unor activitati frauduloase sau infractionale, efective sau suspectate.
DATE CU CARACTER PERSONAL PE CARE NI LE FURNIZATI CU PRIVIRE LA ALTE PERSOANE FIZICE

In cazul in care ne furnizati date cu caracter personal cu privire la o alta persoana (cum ar fi unul dintre administratorii sau salariatii dumneavoastra, sau o persoana cu care aveti relatii profesionale), trebuie sa va asigurati ca aveti dreptul de a ne divulga aceste date cu caracter personal si ca, fara a mai lua alte masuri, putem colecta, folosi si divulga acele date cu caracter personal.

In special, trebuie sa va asigurati ca persoana fizica in cauza are cunostinta de aspectele diverse tratate in prezenta Informare, asa cum acestea privesc persoana fizica respectiva, inclusiv identitatea noastra, modul in care ne poate contacta, scopurile in care colectam, practicile noastre de divulgare a datelor cu caracter personal, dreptul persoanei fizice de a obtine acces la datele cu caracter personal si de a depune plangeri cu privire la gestionarea datelor cu caracter personal, si consecintele nefurnizarii datelor cu caracter personal (cum ar fi imposibilitatea noastra de a presta servicii).

PASTRAREA SECURITATII DATELOR DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL

Am implementat masuri tehnice si organizatorice pentru pastrarea confidentialitatii si securitatii

datelor dumneavoastra cu caracter personal, in conformitate cu procedurile noastre interne cu privier la stocarea, divulgarea si accesarea datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal pot fi pastrate pe sistemele noastre tehnologice de date cu caracter personal sau in format tiparit.

TRANSFERUL DATELOR DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL IN STRAINATATE

IT BRIGHT SOLUTIONS nu are intentia de a transfera in strainatate datele dumneavoastra cu caracter personal si in afara SEE.

In situatii exceptionale, in temeiul Scopurilor Permise, IT BRIGHT SOLUTIONS va putea transfera datele cu character personal in tari care nu au fost recunoscute de Comisia Europeana ca asigurand un nivel corespunzator de protectie.

Ne vom asigura ca aceste transferuri internationale sunt efectuate sub rezerva unor masuri de protectie corespunzatoare sau potrivite, asa cum se impune prin Regulamentul General privind Protectia Datelor (UE) 2016/679 sau alte legi aplicabile. Aceasta include incheierea de Clauze Contractuale Standard UE. Ne puteti contacta in orice moment, folosind datele de contact de mai jos, daca doriti informatii suplimentare cu privire la aceste masuri de protectie.

 

ACTUALIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL CU PRIVIRE LA DUMNEAVOASTRA

In cazul in care oricare dintre datele cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat sufera modificari, spre exemplu daca va schimbati prenumele, numele sau adresa de e-mail sau daca doriti sa anulati orice fel de cerere catre noi, sau daca luati cunostinta de faptul ca detinem orice date cu caracter personal incorecte cu privire la dumneavoastra, va rugam sa ne anuntati prin comunicarea unui e-mail la office@itbright.ro. Nu vom fi raspunzatori pentru nicio pierdere decurgand din Date cu

Caracter Personal incorecte, neautentice, insuficiente sau incomplete pe care ni le furnizati.

In acelasi timp, vom lua masuri juste pentru actualizarea periodica a registrelor noastre cu privire la datele dumneavoastra cu caracter personal, dar nu vom fi raspunzatori pentru nicio modificare neprevazuta a datelor dumneavoastra cu caracter personal.

PERIOADA PENTRU CARE VOR FI STOCATE DATELE CU CARACTER PERSONAL

IT BRIGHT SOLUTIONS a implementat masuri tehnice si organizatorice pentru organizarea procesului si criteriilor prevazute pentru stergerea sau eliminarea datelor dumneavoastra cu caracter personal.

Datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi sterse sau eliminate atunci cand nu mai sunt necesare in mod rezonabil in Scopurile Permise sau atunci cand va retrageti consimtamantul (daca este cazul) si IT BRIGHT SOLUTIONS nu mai are obligatia legala de a continua sa stocheze datele respective. Cu toate acestea, vom pastra datele dumneavoastra cu caracter personal atunci cand acestea sunt necesare pentru exercitarea sau apararea de catre IT BRIGHT SOLUTIONS a unui drept in justitie.

Cu exceptia cazului in care ne solicitati in mod expres sa stocam datele dumneavoastra cu caracter personal pe termen mai lung sau a cazului in care datele cu caracter personal sunt necesare pentru apararea unui eventual drept in justitie fara perioada de pastrare, datele cu caracter personal vor fi sterse in termen de maximum 30 de ani de la data la care au fost colectate.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRA IN LEGATURA CU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Sub rezerva anumitor conditii legale, aveti urmatoarele drepturi in legatura cu prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal:

dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastra pe care le detinem; in cazul in care va exercitati acest drept intr-un mod care este evident abuziv sau nefondat, ne rezervam dreptul la rambursarea costurilor necesare suportate pentru prelucrarea copiilor respective si pentru remiterea copiilor intr-o perioada de timp rezonabila;
dreptul la rectificarea oricaror date cu caracter personal incorecte si dreptul la opozitie sau la restrictionarea utilizarii de catre noi a datelor dumneavoastra cu caracter personal;
puteti de asemenea sa faceti o plangere daca sunteti preocupat de modul in care gestionam datele dumneavoastra cu caracter personal;
dreptul la stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal, in situatiile in care v-ati retras consimtamantul, prelucrarea nu mai este necesara sau prelucrarea respectiva este contrara legii.

Daca doriti sa procedati in sensul celor de mai sus, va rugam sa ne transmiteti un e-mail la adresa office@itbright.ro. Este posibil sa va cerem sa va dovediti identitatea comunicandu-ne o copie a unui mijloc valabil de identificare pentru a ne conforma cu obligatiile de securitate pe care le avem si a impiedica divulgarea neautorizata a datelor.

Vom lua in considerare orice solicitari sau plangeri pe care le primim si va vom transmite un raspuns in timp util. Daca nu sunteti multumit de raspunsul nostru, puteti inainta plangerea catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal – cu sediul in Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Bucuresti, Romania, adresa web – www.dataprotection.ro

CUM NE PUTETI CONTACTA?

Avem intentia de a pastra transparenta deplina si de a ramane permanent in contact cu dumneavoastra in legatura cu oricare dintre aspectele privitoare la protectia confidentialitatii. Daca doriti sa ne contactati in legatura cu orice intrebari, observatii sau solicitari, va rugam sa ne transmiteti un e-mail la adresa e-mail office@itbright.ro, sa ne contactati la nr. de telefon 021 4090250, sa ne transmiteti un fax la nr. 021 2319013, sau sa ne trimiteti o scrisoare la adresa: IT Bright Solutins SRL, Str. Nicolae Caramfil nr 71 – 73, sector 1, Bucuresti.